آیا برای ازدواج هم نیاز به برنامه دارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟

براي ازدواج هم برنامه مي خواهي!

گل

ازدواج آگاهانه و با برنامه، برج مراقبت زندگى است و ضرورت آن، به ويژه در اين دوران كه زندگى بشر از پيچيدگى خاصى برخوردار است، پوشيده نيست. مواردى چون نيل به آرامش و سكون، تأمين نيازهاى جنسى و حيات، بقاى نسل، تكميل شخصيت و تكامل اجتماعى، سلامت و امنيت اجتماعى و تأمين نيازهاى روانى – اجتماعى در شمار مهم‏ترين اهداف ازدواج جاى دارند. رسيدن به همه اين اهداف به تأمل و تفكر و نيل به چنين ازدواجى به برنامه ريزى نيازمند است. اين مقاله به ضرورت ازدواج مى‏پردازد و سپس 9 مؤلّفه ضرورى جهت برنامه ريزى ازدواج را برمى‏شمارد.

 

انسان، اجتماعى‏ترين موجود زمين است و هيچ انسان سالمى نمى‏تواند بدون ارتباط با ديگران زندگى كند. آدمى تركيبى از جسم و روان است. برخى چنان مى‏پندارند كه وجودشان به اين جسم خاكى محدود است. در صورتى كه اين جسم، استراحتگاه موقتى روح شمرده مى‏شود و روان آدمى به مونس و همدم و همراه نياز دارد. اريك فروم ،روان شناس آلمانى، مى‏گويد: «انسان از لحظه‏اى كه به دنيا مى‏آيد تا آن دمى كه از دنيا مى‏رود، هر كارى كه مى‏كند براى رفع احساس تنهايى خويش است.»(1)وقتى اين تنهايى بيش‏تر شود، تكاپوى بشر براى جست‏وجوى يار و همراه فزونى مى‏يابد. كامل‏ترين و جامع‏ترين نمود اين جست و جو كه قاعدتاً تمام زندگى فرد را تحت الشعاع قرار مى‏دهد، ازدواج است.

 

 

ضرورت برنامه ريزى در ازدواج‏

صاحب نظران معتقدند به همان اندازه كه نبايد از ازدواج دچار ترس و توهم شد، به همان اندازه نيز نبايد اين اتفاق مهم و حياتى را ساده پنداشت؛ زيرا ازدواج‏هاى بدون برنامه و مطالعه كارنامه ي خوبى نداشته‏اند. به همين خاطر، براى يك ازدواج موفق بايد برنامه داشت. اين امر به ويژه در دنياى امروز كه از پيچيدگى خاص برخوردار است، اهميت دو چندان پيدا مى‏كند؛ ازدواج يك سنت ديرينه اجتماعى است؛ اديان الهى از مشوّقان عمده آن بوده‏اند و حتى آن را ميثاق مقدس خوانده‏اند. دين مبين اسلام بر اين سنت پاك و ارزشمند كه سعادت جامعه را رقم مى‏زند و موجب بقاى نسل مى‏گردد، بسيار تأكيد ورزيده است. پيامبر اكرم (ص) مى‏فرمايد: «هيچ بنايى نزد خداوند از ازدواج محبوب‏تر نيست.»(2) اين بنا به برنامه و نوعى مهندسى فكرى و روحى نياز دارد. ازدواج وتشكيل خانواده حركت از «من» به سوى «ما» است. نيازى مقدس و طبيعى است كه از فطرت و آفرينش انسان‏ها سرچشمه مى‏گيرد و نبايد آن را يك قرار داد متعارف اجتماعى تلقى كرد؛ زيرا اگر اين بنيان مقدس آسيب ببيند، پيامدهايى جبران‏ناپذير دارد.

 

 

مولفه هاي لازم در برنامه ريزي

در برنامه ريزى ازدواج از 9 عامل نام برده مى‏شود كه در توفيق اين امر مهم تأثير بسيار دارد. اين عوامل عبارت است از:

1. نيت و اراده آگاهانه براى ايجاد خانواده و ساختن زندگى مشترك‏

نيت تنها يك امر ذهنى نيست. اين پديده مجموعه‏اى از طراحى‏هاى ذهنى و عملى است كه سخت‏كوشى و تلاش بهينه و كارآمد بخشى از آن به شمار مى‏آيد. كسى كه برنامه‏اى شفاف و روشن براى اين امر مهم داشته باشد، استحكام و بقاى اين پيوند مقدس را رقم زده است. البته اين نكته را هم نبايد فراموش كنيم كه هر گاه انسان به كارى مقدس و ارزشمند به ويژه ازدواج دست بزند، رحمت الهى  يارى اش مى‏دهد.

2. سلامت روح و جسم

انسان سالم به وجود آورنده ي خانواده سالم است و چون اجتماع مجموعه خانواده‏ها است، وقتى سلامت روان پايه و اساس زندگى‏هاى مشترك باشد، بالندگى اجتماعى به ارمغان مى‏آورد. سلامت جسم در مرتبه بعد است. گروهى از مردم دراثر سوانح و جنگ‏ها مشكل جسمى پيدا مى‏كنند؛ ولى مى‏توانند زندگى زناشويى بسيار متعالى تشكيل دهند.

3. داشتن منبع درآمد مناسب

بحث تأمين براى يك ازدواج موفق و زندگى پرخير و بركت بسيار ضرورت دارد. مسأله اشتغال و تأمين خانواده نوعى امنيت روانى ايجاد مى‏كند كه لازمه ي زندگى مشترك است. دانشجويانى كه به ازدواج تمايل دارند، با جد و جهد در كنار درس، حرفه‏اى مى‏يابند و مسأله تأمين را تا حدود زيادى حل مى‏كنند. يارى خانواده دراين زمينه نيز از عوامل آسان كننده ازدواج است. البته در اين مراحل صبر، قناعت، پذيرش وضع موجود، و تلاش براى تأمين هر چه بيش‏تر ضرورت دارد.

4. سن مناسب

زوج مناسب بايد از جهت جسمى به بلوغ كامل رسيده باشند و از جهت روحى و روانى براى پذيرش مسؤوليت ازدواج آمادگى داشته باشند. امروزه، با عنايت به بحث تحصيل و كار و امكانات، تعريفى خاص از سن مناسب وجود ندارد؛ يعنى با لحاظ كردن بلوغ جسمى و روحى و تطبيق با شرايط زمانه، از جهت تحصيل و اشتغال و تأمين، مى‏توان در خصوص ازدواج تصميم گرفت. البته نبايد فراموش كنيم كه بيش از سن تقويمى، سن عقلى ضامن بقاى زندگى مشترك خواهد بود.

5. ثبات عاطفى

داشتن ثبات عاطفى و كنترل عواطف و احساسات در امر ازدواج بسيار تعيين كننده و مهم است. حوصله و بردبارى، صداقت، خلوص، بى آلايشى، مهربانى، گذشت، صميميت ، اعتماد، اطمينان، نظم و انضباط و همكارى، سازگارى، تعهد، سخاوت و حسن تفاهم و بالاخره انعطاف از موارد عمده ي ثبات عاطفى اند. جوانانى كه در آستانه ازدواج و تشكيل خانواده قرار دارند، بايد از حداقل ثبات برخوردار باشند؛ بتوانند خشم و شادى غير طبيعى خود را كنترل كنند؛ با متانت و تأمل به بررسى واقعيت‏ها پردازند و هنگام قضاوت و داورى با عقل و منطق ظاهر شوند.

عقيده بر اين است كه در امر ازدواج بايد «عقل و عاطفه» را به هم پيوند زد تا فرزندى به نام منطق صحيح و تعامل انسانى زاده شود.

6. داشتن منطق و مسؤوليت پذيرى

براى پديد آوردن يك ازدواج موفق هرگز نبايد بنيان آن را بر هوس‏هاى گذرا استوار كرد. يكى از معيارهاى اساسى در مرحله مقدماتى ازدواج داشتن منطق و احساس مسؤوليت پذيرى است كه در حقيقت علاقه و رغبت براى ايجاد خانواده است و پيش شرط اساسى ازدواج موفق به شمار مى‏آيد.

7. عشق الهى و تحكيم بنيان خانواده

در فرايند ازدواج مراحلى وجود دارد كه سردار همه آن‏ها عشق و شوق به زندگى با همسر آينده است. اين عشق هر چه به حقيقت و واقعيت و اصالت نزديك‏تر باشد، خانواده از تداوم و استحكام فزون‏تر برخوردار مى‏شود. وفادارى به عشق، وفادارى به همسر را به ارمغان مى‏آورد كه در آن احساس تكامل و تعلق خاطر و خوشبختى حاصل مى‏گردد.

بعضى صاحب نظران معتقدند، «عاشق بودن» شيرين‏تر از «حق داشتن» است. پس اگر در زندگى مشترك همواره بر اين اصرار كنيد كه حق به جانب من است، عشق و گذشت را فراموش خواهيد كرد. كانون خانواده مكانى براى بخشش و خوشبخت كردن طرف مقابل است نه مقابله و به دست آوردن امتياز.

8. قوانين ازدواج

ازدواج داراى وظايف، حقوق و تكاليف است. ضرورت آشنايى جوانان باقوانين و مقرارت ازدواج بر هيچ كس پوشيده نيست. اين مسأله بخشى از برنامه ازدواج است. آشنايى مقدماتى با حقوق و قوانين تشكيل خانواده، در پايدارى ازدواج و شيرينى و لذت زندگى بسيار مؤثر است. از جمله اين حقوق، حقوق قانونى و شرعى، مهريه و حدود و اختيارات زوجين در برابر يكديگر، تقسيم كار، حقوق زن، تعهدات اصلى و فرعى، شروط و تربيت فرزند است.

9. بهداشت، مديريت تحكيم خانواده

از لوازم يك ازدواج موفق و برنامه ريزى شده آشنايى زوجين با بهداشت و تلاش براى حفظ و نگهدارى سلامت خانواده است.كسب اطلاعات در خصوص تنظيم خانواده و توجه به برنامه‏هاى جمعيتى كشور، به عنوان يك خانواده بزرگ، ضرورت دارد.

 پى نوشت:

1.جوانان و ازدواج، كيهان نيا، ص 15.

2.فصل الزواج، ناصرى، يادداشت موضوعى.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: